Polityka prywatności

Polityka prywatności PRIMECARS AG

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie duże znaczenie dla kierownictwa spółki PRIMECARS AG. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W niniejszej polityce prywatności nasza firma pragnie poinformować Cię o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania gromadzonych przez nas danych osobowych. Ponadto zostaniesz poinformowany o przysługujących Ci prawach. Nasze dane kontaktowe jako właściciel niniejszej strony internetowej znajdziesz w nocie prawnej.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
PRIMECARS AG
Tösswis 4
CH-8488 Turbenthal
Tel.: +41 52 366 66 20
info@primecars.ch

2. Przetwarzanie danych osobowych oraz rodzaj, zakres i cel przetwarzania
a. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Poprzez zwykłe wyświetlenie naszej strony internetowej, tzn. bez rejestracji lub zalogowania lub bez jakiegokolwiek przesłania informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. poprzez nasz formularz kontaktowy), na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) niektóre dane będą automatycznie zapisywane przez używaną przez Ciebie przeglądarkę, przekazywane na nasz serwer i przechowywane przez okres 90 dni w tzw. pliku dziennika (tj. w elektronicznym pliku, w którym serwer rejestruje określone działania na naszej stronie internetowej). Dane przesyłane są na serwer, na którym hostowana jest nasza strona internetowa (czyli innymi słowy: na którym przechowywane są treści naszej strony internetowej). Dotyczy to następujących informacji, które są zapisywane bez Twojego udziału i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:
Adres IP używanego przez Ciebie urządzenia końcowego,
Data i godzina wyświetlenia naszej strony,
URL (adres) wyświetlonej strony,
Strona internetowa, z której odwiedziłeś nasza stronę internetową (URL strony odsyłającej),
Używana przeglądarka i ew. system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy dostępu (usługodawcy, który umożliwia Ci dostęp do Internetu).

Wyżej wymienione dane gromadzone są w celu zapewnienia sprawnego działania oraz przyjemnego korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (zwanego dalej jako „RODO UE“) wzgl. art. 13 ust. 1 i ust. 2 lit. e Szwajcarskiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (zwanej dalej jako „CH DSG“). W związku z wymienionymi celami przetwarzania danych posiadamy prawnie uzasadniony interes gromadzenia tych danych.

Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej umieszczane są pliki cookies. Bliższe informacje na ten temat znajdziesz w pkt 9 Polityki prywatności.

b. Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego
W przypadku jakichkolwiek pytań, na naszej stronie internetowej https://primecarspolska.pl/ oferujemy możliwość skontaktowania się z nami. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej stronie. Aby rozpatrzyć Twoje zapytanie potrzebujemy minimum informacji.

W związku z tym w formularzu kontaktowym zostaniesz poproszony o podanie następujących obowiązkowych informacji:
Twoje nazwisko,
Twój adres e-mail,
temat i Twoja wiadomość.

Podczas wysyłania formularza kontaktowego zapisywany jest także adres IP używanego przez Ciebie urządzenia końcowego oraz data i godzina przesłania zapytania.

Celem przetwarzania danych związanych z wysyłką formularza kontaktowego jest rozpatrzenie Twojego zapytania, a następnie umożliwienie nam kontaktu z Tobą. Bez możliwości gromadzenia tych danych rozpatrzenie Twojego zapytania nie jest możliwe. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody.

Możesz cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez podania przyczyn. Wystarczy przesłać e-mail na adres info@primecars.ch. Jeśli wycofasz zgodę, nie będziemy mogli i nie będziemy kontynuować w przyszłości przetwarzania danych, które było podstawą tej zgody. Należy jednak pamiętać, że Twoje cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które jest dokonywane do momentu otrzymania przez nas Twojego odwołania.

Dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania (adres IP używanego przez Ciebie urządzenia końcowego oraz data i godzina przesłania zapytania) służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG. Tutaj przetwarzanie danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zabezpieczaniu naszych systemów informatycznych.

Zapisywane przez nas dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojego zapytania.

c. Przy podejmowaniu kontaktu drogą pocztową, telefonicznie, faksem i e-mailem
Poza możliwością zastosowania formularza kontaktowego możesz skontaktować się z nami pocztą, telefonicznie oraz mailowo.

Jeżeli piszesz do nas i kontaktujesz się z nami pocztą lub kurierem, rejestrujemy w szczególności następujące dane:
imię,
nazwisko,
podany adres wraz z kodem pocztowym,
miasto i ulica oraz
informacje zawarte w Twoim piśmie.

Jeżeli do nas dzwonisz, przetwarzamy takie dane jak
Twój numer telefonu,
Twoje imię i nazwisko,
data i godzina Twojego telefonu,
ew. wskazany przez Ciebie adres e-mail oraz
informacje na temat przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Jeżeli wysyłasz do nas faks, rejestrujemy
Twój numer faksu,
identyfikator nadawcy,
data i godzina otrzymania faksu oraz
dane i informacje zawarte w Twoim faksie.

Jeżeli skontaktujesz się z nami drogą mailową, będziemy rejestrować
Twój adres e-mail,
Twoje imię,
Twoje nazwisko,
datę i godzinę otrzymania Twojego maila oraz
informacje zawarte w Twoim mailu i w ew. załącznikach do tego maila.

Celem przetwarzania ww. danych jest rozpatrzenie Twojej sprawy, a następnie umożliwienie nam kontaktu z Tobą. Bez możliwości gromadzenia tych danych rozpatrzenie Twojego zapytania nie jest możliwe. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 i ust. 2 lit. a CH DSG. Jako firma mamy uzasadniony interes w umożliwieniu Ci skontaktowania się z nami w Twoich sprawach lub z Twoimi zapytaniami.

Zapisywane przez nas dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojego zapytania.

d. Podczas korzystania z naszej platformy aukcyjnej
Oferujemy możliwość wzięcia udziału na aukcjach na przeznaczonej do tego platformie https://aukcje.primecarspolska.pl/. Klikając ikonę „Zaloguj się“ przejdziesz na stronę https://aukcje.primecarspolska.pl/login, na którą możesz zalogować się po podaniu Twojego adresu e-mail i hasła.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz indywidualnego konta, możesz zarejestrować się na ww. stronie. W tym celu zbieramy następuje dane:
adres e-mail,
samodzielnie utworzone przez Ciebie hasło,
imię, nazwisko,
adres (ulica),
miejscowość zamieszkania i kod pocztowy,
kraj, w którym znajduje się miejscowość zamieszkania,
numer telefonu.

Powyższe dane są danymi koniecznymi, bez podania których rejestracja nie jest możliwa. Przetwarzanie tych danych jest dokonywane przez nas na Twoje zapytanie (wysłanie formularza rejestracyjnego) po pierwsze w celu przygotowania i realizacji zawartej z Tobą umowy użytkowania indywidualnego konta po założeniu go przez PRIMECARS AG. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się także w celu przygotowania i realizacji umowy kupna-sprzedaży, która dochodzi do skutku w ramach aukcji.

Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 2 lit. a CH DSG. Twoje ww. dane możemy przetwarzać także zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG, jeżeli w związku z lub po zakończeniu umowy użytkowania lub umowy kupna-sprzedaży zawartej podczas aukcji doszłoby do konieczności dochodzenia roszczeń PRIMECARS AG względem Ciebie lub konieczności obrony przeciwko ewentualnym roszczeniom z Twojej strony względem PRIMECARS AG.

Dane zbierane do korzystania z naszej platformy aukcyjnej na podstawie przepisów ustawowych zostaną usunięte po upływie 10 lat od zakończenia umowy o użytkowaniu indywidualnego konta wzgl. po upływie 10 lat od realizacji umowy kupna-sprzedaży, która doszła do skutku podczas aukcji, pod warunkiem, że między stronami umowy nie będą dochodzone już żadne roszczenia.

3. Hosting naszej strony internetowej
Nasza strona internetowa jest hostowana u usługodawcy, który nie należy do naszego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ten usługodawca udostępnia nam w szczególności wielkość pamięci konieczną do obsługi tej strony. Gwarantujemy zgodne z ochroną przetwarzanie danych zapisywanych na serwerze usługodawcy na podstawie zawartej z nim umowy zlecenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO UE wzgl. art. 6 ust. 2 lit. a i art. 10 a ust. 1 CH DSG.

4. Bezpieczeństwo rejestrowanych przez nas danych
Nasza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL, tak, aby chronić przenoszone przez Ciebie do nas w ramach wizyty na naszej stronie dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oznacza to, że transfer danych między Tobą (wzgl. używaną przez Ciebie przeglądarką) a serwerem, na którym hostowana jest nasza strona, odbywa się w szyfrowanej formie. Dwa dowody szyfrowania SSL są dla Ciebie jako odwiedzającego stronę widoczne: po pierwsze sekwencja liter https zamiast http na początku paska adresu Twojej przeglądarki, po drugie kłódka przed paskiem adresu Twojej przeglądarki.

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, tak, aby chronić Twoje dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa będą na bieżąco udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

5. Prawo do sprzeciwu
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych zgodnie z art. 21 RODO UE, o ile istnieją przyczyny, wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jeżeli chciałbyś skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres info@primecars.ch.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli i w jakim zakresie, w jakim dodatkowo zastosowanie znajduje RODO UE, masz prawo:
zgodnie z art. 15 RODO UE żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz żądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych przez nas danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniono lub ujawni się Twoje dane osobowe oraz planowanym czasie przechowywania Twoich danych osobowych;
zgodnie z art. 15 RODO UE żądania informacji na temat istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, istnienia prawa wniesienia zażalenia, na temat pochodzenia Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane u nas, oraz na temat istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i ew. istotnych informacji co do ich szczegółów;
zgodnie z art. 16 RODO UE żądania niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
zgodnie z art. 17 RODO UE żądania usunięcia Twoich przechowywanych u nas danych osobowych, jeżeli i w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do spełnienia prawnego zobowiązania, z przyczyn interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
zgodnie z art. 18 RODO UE żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz prawdziwość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych i my nie potrzebujemy już danych, jednak Ty potrzebujesz je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO UE wobec przetwarzania;
zgodnie z art. 20 RODO UE otrzymać Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądać przekazania tych danych innemu administratorowi i
zgodnie z art. 77 RODO UE wniesienia zażalenia do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Jeżeli zastosowanie ma tylko CH DSG, posiadasz prawa do informacji zgodnie z art. 8 CH DSG i prawa wniesienia skargi zgodnie z art. 15 CH DSG.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z przedstawionych powyżej praw, wystarczy przesłać w-mail na adres info@primecars.ch.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim
Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż te wymienione poniżej.

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko, gdy:
udzieliłeś na to swoją wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG,
przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG jest konieczne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że masz nadrzędny interes godny ochrony w nieprzekazywaniu Twoich danych,
w przypadku, gdy istnieje ustawowy obowiązek przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG oraz
jest to ustawowo dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 2 lit. a CH DSG w celu realizacji z Tobą stosunków umownych.

8. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9. Stosowanie plików cookies
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę, z której korzystasz, a następnie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), kiedy odwiedzasz naszą stronę. W plikach cookies zapisywane są informacje, dotyczące danych i ustawień na naszej stronie internetowej, tak abyś nie musiał ich ciągle odnawiać przy późniejszych wizytach.

Stosujemy pliki cookies, ponieważ pomagają nam optymalizować naszą witrynę i uczynić ją przyjemniejszą dla Ciebie. W tym celu umieszczamy tzw. sesyjne pliki cookies, które są usuwane, kiedy zamykasz używaną przez Ciebie przeglądarkę lub wylogujesz się z Twojego indywidualnego konta. Ponadto stosujemy tzw. trwałe pliki cookies, które są usuwane dopiero wtedy, gdy sam to zrobisz lub gdy stosowana przez Ciebie przeglądarka poleci to zrobić.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę odnośnie umieszczania plików cookies. Całkowita dezaktywacja plików cookies może prowadzić do tego, że nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności naszej strony. Przykładowo na poniżej podanych stronach możesz dowiedzieć się, jak można zmienić te ustawienia w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl.

Podstawą prawną przetwarzania omówionych tutaj danych osobowych jest albo Twoja zgoda (np. w przypadku plików cookies używanych do celów marketingowych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG lub ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z obsługą naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO UE wzgl. art. 13 ust. 1 CH DSG.

Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień plików cookies stosowanych na naszej stronie internetowej poprzez kliknięcie w poniższy przycisk.